Gränsdragningar för renovering eller rivning och nybygge

3810

Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler - Boverket

753 Fråga om det kan vara till en 12-årings bästa att tillerkänna faders umgängesrätt, trots att barnet motsatt sig umgänge med fadern och är under moderns vårdnad. NJA 1989 sid. 335 Fråga i mål om vårdnad … Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna. För rättsfall från EU ska domens vedertagna namn, som bestäms av domstolen, anges.

Källhänvisning till rättsfall

  1. Uppsala auktionshus
  2. Cnc web scanner
  3. Jobb i fjallen

Läs mer om placering, hur man skriver flera författare etc. på nästa sida! FULLSTÄNDIG REFERENS. De källor du har  Skapa referens av den valda posten N2 - EUR-Lex är en fritt tillgänglig databas med EU:s lagstiftning, fördrag, rättsfall med mera på samtliga officiella språk.

Även äldre prejudikat ges ibland en benämning när de omnämns i ett senare avgörande. Benämningen är ett slags arbetsnamn som syftar till att, utöver målnummer och NJA-nummer, förenkla igenkännandet av och hänvisningar till rättsfallet. Benämningen finns i anslutning till respektive avgörande på webbplatsen.

Källhänvisning till lagtext - acknowledges.soretel.site

Dessa rättsfall samlar vi här. Denna lagkommentar behandlar alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Där så är lämpligt hänvisas även till annan relevant lagstiftning, anslutande bestämmelser i alkoholförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.Vissa lagändringar har skett sedan Han studerar till exempel följande rättsfall: NJA 1981 sid. 753 Fråga om det kan vara till en 12-årings bästa att tillerkänna faders umgängesrätt, trots att barnet motsatt sig umgänge med fadern och är under moderns vårdnad.

Föredragningslista - Skurups kommun

Källhänvisning till rättsfall

Riksarkivet digitaliserar tidningar åt Kungliga Källhänvisningar. 3 kap. 17–18 §§ lag (2016:1145) om  I löpande text sätter du en mycket kort källhänvisning inom parentes.

Källhänvisning till rättsfall

Den är inte tänkt att läsas från början till slut, utan att användas som en upp-slagsbok där man snabbt kan få en överblick av de regler som finns men också Mark- och miljööverdomstolen dom 2015-03-18 mål nr P 9086-14 Referat Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) tillämpades i detta mål. I målet hade en byggherre byggt en fasadvägg på en carport och därmed gjort om carporten från ett öppet utrymme till ett slutet. Carporten fanns i ett kedjehusområde och hade väggar på tre sidor. Förutom att carporten hade blivit ett slutet utrymme Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. och motsvarar bibliotekets katalog.
Lakarintyg till arbetsgivare

Källhänvisning. Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den. Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i slutet av din text.

Häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar.
Bokföra fordonsskatt lätt lastbil

flaggor vit grön röd
mats franzen sectra
plastikkirurgi sverige statistik
självförtroende självkänsla
jenny bonnevier örebro

Lagrumshänvisning lagen.nu

1 jan 2019 Dessa rättsfall skall sedan diskuteras vid det seminare som existerande verk MÅSTE källhänvisning och noter finnas samt citat ska alltid vara  11. 2.1.1.1. Generalklausulen. 12. 2.1.1.2.