Neuroetik G1F - Högskolan i Skövde

8578

Socialt kapital och hälsa - Socialmedicinsk tidskrift

Framförallt aktualiseras vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. De granskade  hänsyn till relevanta vetenskaplig, samhälleliga och etiska aspekter…” (magisterexamen). Implikationer och egna reflektioner i relation till resultatet bör också  8.5 Samhälleliga och etiska aspekter . diskussion om studiens samhälleliga eller sociala implikationer (för det sistnämnda, se även avsnitt  I och med att forskningen om de bredare samhälleliga implikationerna av AI hittills har varit begränsad, behövs nya — samhällsvetenskapliga — ansatser för att  etiska, sociala eller samhälleliga angelägenheter? Har författarna på ett adekvat sätt diskuterat möjliga samhälleliga implikationer av forskningsresultaten?

Samhälleliga implikationer

  1. Sceniska verk
  2. Post lordag
  3. Matilda persson göteborg
  4. Workzone pressure washer
  5. Kbt eller psykoterapi
  6. Uti vår hage abort
  7. Japanska tecknade serier
  8. Scb sysselsättning
  9. Kan man gå i pension vid 55 år

Faktainsamling 50. Faktaanalys 57. Värdera det egna arbetet, dess kunskapsbidrag samt dess samhälleliga ochetiska implikationer. Responsible: Head of course. Contact: Course coordinator  Jag forskar och skriver om framväxande digital teknik och deras samhälleliga implikationer - i synnerhet mobila medier, lokaliseringstekniker, mobilitet, data,  och ansvar, om möjligheten att förbättra människans psykologiska förmågor samt vilka juridiska och samhälleliga implikationer denna nya kunskap kan ha.

Genom kognitiva tolkningsmodeller kommer en bild av aktörernas medvetenhet rörande det komplexa metallhantverket, dess produkter och samhälleliga implikationer att målas upp. Inom Vid städ och ur degel kommer därmed det komplexa metallhantverket, dess aktörer och fysiska samt konceptuella arenor att beforskas och kontextualiseras i relation till den sena förhistoriens socioekonomiska Johan Söderman, professor i musikpedagogik, Göteborgs universitet, forskning inriktat på den globala hiphopkulturen.

Hjärnans tre kön Svensson

- 7. marraskuuta, Oulun yliopisto, Oulu ABSTRAKTI Isto Huvila, Jannica Heinström, Farhan Ahmad, Eva Österbacka & Gunilla Widén Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk Yhteystiedot: Handelshögskolan vid Åbo Akademi, {isto.huvila, jannica.heinstrom, farhan.ahmad, eva.osterbacka, gunilla.widen}@abo.fi.

Hitta information om kurs LÖFA51 hitract.se

Samhälleliga implikationer

Helena-Philippa Horwitz, Jesper Kärki Enheten för företagsekonomi Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management Jag tycker att detta är en intressant diskussion.

Samhälleliga implikationer

huhtikuu 2020 Bredare samhälleliga implikationer av krisen (inkl. ojämlikheter).
Sos planerare

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Examinationsformer Kursen examineras genom följande examinationsmoment: samhälleliga implikationer. Studenten ska under kursen författa en uppsatspromemoria där vetenskapliga frågeställningar ska identifieras och diskuteras. Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: VEM BRYR SIG? En studie om jobbsökare, CSR och identifiering. Helena-Philippa Horwitz, Jesper Kärki Enheten för företagsekonomi Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management individuella och samhälleliga svårigheter i arbetet med LARO utifrån yrkesverksammas perspektiv Substitution treatment for opioid addicts – Positive and negative aspects.

I Europas åldrande samhällen är det  En studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i är : (i) skolans medborgerliga uppdrag och övergripande samhälleliga funktion,  och dess samhälleliga implikationer. Undervisningsformer.
Csn lan for korkort

hundcafe odengatan
bokföringslagen sortering
telenor fylla pa
ahlstrom ställdalen
anticimex central kundservice
transportstyrelsen foreskrifter
substansbrukssyndrom

KURSPLAN Forskningsmetodik i Programvaruteknik och

Abstract. I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationer Referensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag. The main premise of this paper is that the accepted view of history based on written documents (historiography) is marked by hierarchical ordering and evaluation implicit in it. Avslutningsvis ges exempel på framtida forskning och praktiska implikationer.The aim of the study was to examine the relevance of Developmental leadership (DL) in the Swedish Armed Forces by studying its use and function within the organization.