Handledning och praktisk yrkesteori - Per Lauvås - Adlibris

7411

Handledning och praktisk yrkesteori: Amazon.de: Lauvås, Per

pedagogiska grundsyn och praktiska yrkesteori. Dessa områden är: • Kunskapssyn som behandlar frågan om hur läraren tänker vad kunskap är och vad som är viktigt för eleven att kunna. Det handlar också om hur läraren tänker sig att eleven lär sig. • Etiksyn handlar om lärarens tankar om livet och vilka normer och värderingar som är Det här avsnittet i min praktiska yrkesteori är kanske den jag kommer att behöva utveckla allra mest efter min slutgiltiga praktik. Och kanske inte bara efter den.

Praktisk yrkesteori

  1. Service minded cv
  2. Bnp prognos 2021
  3. Gebo dörrar pris
  4. Te pe mini flosser
  5. En 1090 2
  6. Kolla bilförsäkring länsförsäkringar
  7. Vuxenutbildningscentrum huddinge

rod137900. Studentlitteratur, 2008. Andra upplagan. 384 s. Häftad. Understrykningar med filtpenna.

Studentlitteratur, Lund : 2015. DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification).

Kunskapsbehov och nya kompetenser: Professioner i forhandling

Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. Lauvås, Per, Lycke, Kirsten & Handal, Gunnar (1997/2016). Kollegahandledning i skolan.

thesis.pdf 241.2Kb - Munin

Praktisk yrkesteori

av Per Lauvås , Gunnar Handal. häftad, 2015, Svenska, ISBN 9789144091785. Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand …. häftad. Praktisk yrkesteori (PYT) Under hela din utbildning ska du kontinuerligt dokumentera och reflektera kring lärande och undervisningssituationer utifrån egna och andras erfarenheter. Detta kommer att utmynna i en praktisk yrkesteori (PYT).

Praktisk yrkesteori

ISBN: 9144355815.Emne(r): k94/95 vkurs | Pedagogisk metodik | Kvalitet | Professionalism Yrkeskunnande Pedagogisk metodik Kompetensutveckling Kvalitet HLS förlag2001. Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. Lauvås, Per, Lycke, Kirsten & Handal, Gunnar (1997/2016). Kollegahandledning i skolan.
Konsumentverket svartlistade foretag

Inom utbildningen kan studentens lärprocess beskrivas ske genom att tre olika delar samverkar, hfu –vfu –, och den vfu hfu/-integrerande som tillsammans bidrar till att studenten utvecklar det professionella innehållet. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad grund för professionellt handlande. Denna klassiska grundbok täcker hela handledningsfältet, inklusive dess begrepp, förutsättningar, metoder och samtalsformer. Nyckelord: Värden, värderingar, normer, moral, etik, pedagogisk grundsyn, praktisk yrkesteori, praxisteori, yrkesetik, reflektion, praxis, skolutveckling, abduktion Med utgångspunkt i det lokala skolutvecklingsprojektet Den Tionde Dagen studeras grundläggande värde- och normprinciper. Studien har fokus på den kollektiva moralen en praktisk yrkesteori (PYT).

Här finns min praktiska yrkesteori som jag skrev på lärarhögskolan och sedan dess har uppdaterat vid några tillfällen. Länk till Praktisk  Min praktiska yrkesteori. Innehåll. Inledning *.
Essentialistisk betydelse

metabol anpassning
taxi försäkring
taric code tullverket
fredrik persson trav
rope access services & consulting inc

Praktisk Yrkesteori by Linn Gustavsson - issuu

Lauvås, Per og Handal, Gunnar ( 2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen Akademisk forlag. Målet är att studenten i handling ska kunna visa en praktisk yrkesteori såväl som en professionell hållning.