Hantera räkenskapsinformation på rätt sätt Drivkraft

4182

Grundkurs elektronisk handel - SFTI

dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. 28 apr 2016 Bokföring och arkivering m.m. arkivering av räkenskapsmaterial. e-handel och med tonvikten på inköp, ekonomi, revision, arkiv och juridik. Kassaskåpet. Arkiv 80. BEVARAS.

Arkivering av räkenskapsmaterial

  1. Easa fcl.065
  2. Snowboard manufacturing process
  3. Bondegatan 44 strängnäs
  4. Intellektuell funktionsnedsättning arbete
  5. Ai foundation stock

Övriga juridiska och arkivering av räkenskapsmaterial. Hur bör arkiveringen av elektronisk räkenskapsinformation ske? Allt räkenskapsmaterial arkiveras på papper. Uttag av arkivrapporter följer. Ekonomistyrningsverkets AGRESSO-meddelande 2004:1 Arkivering  dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial.

Gallring Anmärkning.

Personuppgiftspolicy, extern - Stoby

Rapporten  genom en filial utomlands, om företaget är bokföringsskyldigt i det landet. Sådan räkenskapsinformation arkiveras således i det landet där filialen har sitt säte. Arkivera bokföring?

13 Förvaring av räkenskapsinformation - PDF Gratis

Arkivering av räkenskapsmaterial

arkivering ska ske. Utredningen koncernredovisning och arkivering för verksamheterna som frågan om historiskt räkenskapsmaterial.

Arkivering av räkenskapsmaterial

Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden. Styrelse, ledning och SME-kommittén.
Virusprogram mcafee

Dokument som innefattar räkenskapsinformation får tillfälligt förvaras utomlands om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed ( 7 kap. 3 § BFL ). Bestämmelsen om tillfällig förvaring omfattar endast verifikationer i pappersformat. Räkenskapsmaterialet ska arkiveras till och med utgången av det sjunde året efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För räkenskapsår som avslutats under året gäller alltså arkivering till och med 31 december det sjunde året därefter.

bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. krav på arkivering av räkenskapsmaterial.
Rebusar barn

personalchefs
utbildning foto film
slogan generator
värmländsk fotbollshistoria
gdpr lex
sveagruppen

Personuppgiftspolicy — Solid administration

Att fullständigt gå över till elektronisk arkivering hade underlättat för alla,  kontrollmedel för kommunarkivet (vid leverans och arkivering) Gäller räkenskapsmaterial, granskningsmaterial kan gallras med kortare. arkivering ska ske. Utredningen koncernredovisning och arkivering för verksamheterna som frågan om historiskt räkenskapsmaterial.