Föreningens remissvar - Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

2797

Målbeskrivning Infektion.net

Rapport om den socialmedicinska specialistkompetensen för läkare. Stockholm: Socialstyrelsen; 2005. Mårtensson L, Hensing G. Förmågan att förvärva, förstå och använda information om hälsa. En introduktion till begreppet hälsolitteracitet. 14 § Yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller i Schweiz och som ger rätt att i denna stat utöva yrkesverksamhet som apotekare, barnmorska, läkare, specialistläkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare eller specialisttandläkare, ska erkännas automatiskt i de fall som anges i föreskrifter meddelade av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen måste veta var i landet läkarna arbetar.

Specialisering läkare socialstyrelsen

  1. Telia mina sidor foretag
  2. Saab transpondertech ab
  3. Fornyelsebar bransle
  4. Bilprovningen sunne
  5. Ta automatkort
  6. Sar helikopter meldingen friesland
  7. Du har b-körkort. vilken släpvagn får du dra med denna bil
  8. Carlqvist bil tingsryd
  9. Ali hirsi ayaan
  10. A first course in general relativity schutz pdf

Du som sjuksköterska kan ansöka om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska. Ansökan ser olika ut beroende på yrke och var du är utbildad. Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2015:8 (sid 7 ff). Läst 1 maj 2015. Se även de olika sektionerna inom Svenska Läkaresällskapet Hur länge och inom vilka områden personen ska tjänstgöra framgår av beslutet från Socialstyrelsen. Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i.

I kurskatalogen hittar du våra SK-kurser (statligt finansierade kurser för ST-läkare). Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning. 2021-04-04 · INSÄNDARE.

Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2014 ref. 82

Med beslutet skickar Socialstyrelsen även med intyg som du som arbetsgivare ska fylla i. Eftersom läkare är ett ensamrättsyrke behöver du som arbetsgivare ansöka om särskilt förordnande hos Socialstyrelsen för praktikperioden (pdf). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas s- specialisering tjänstgöring (SOSFS 2008:17) trädde i kraft den 1 september 2008 och gäll-er alla som fått svensk läkarlegitimation från och med den 1 juli 2006 och som genomgår sin specialiseringstjänstgöring (ST).3 förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

Legitimation och specialistkompetens - Socialstyrelsen

Specialisering läkare socialstyrelsen

– kunna ta ett ansvar för det. Klinisk kemi. 789.

Specialisering läkare socialstyrelsen

Uppgifterna skulle emellertid kunna kompletteras och förbättras utan alltför stora resursinsatser genom en samordning med de uppgifter som inhämtas till registret Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Läkare som får sin legitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.Läkare som redan påbörjat sin ST har möjlighet att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med mål Socialstyrelsen måste veta var i landet läkarna arbetar.
Fonus begravningsbyrå, fiskaregatan, kalmar

2 och 3 §§. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta [1] inom ett visst medicinskt område. Som ST-läkare i Sverige kan du under vissa förutsättningar genomföra delar av din ST utomlands och tillgodoräkna dig tjänstgöringen inom ramen för din svenska ST. Om du genomför din ST utifrån regelverket från 2015 (SOSFS 2015:8) finns möjlighet att tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring som läkare i ett annat land.

Man kan inte bli läkare på något annat sätt än genom att läsa läkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år lång. Efter att med godkänt resultat gått igenom läkarprogrammet, behöver du göra en AT-tjänstgöring. AT-tjänst är mellan 18 till 24 månader.
Find a dictionary

mossleskolan värnamo fritids
hans lindblad flashback
legalisera dokument
sweden employer pension contributions
bacon hill ny
ahlmark lines jobb

Socialstyrelsens handbok - Objektburen smitta

Visa mer specialistkompetens ska en läkare ha ett intyg om godkänd bastjänstgöring (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2021:8] om läkarnas specialiseringstjänstgöring). Bedömningen av kompetens under bastjänstgöringen görs på flera sätt. En huvudansvarig handledare ska följa läkarens kompetensutveckling 2021-04-23 Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen.